Hoe ontwikkelen kinderen hun eigen initiatief, behoedzaamheid en uithoudingsvermogen, alsmede vertrouwen in zichzelf en hun omgeving. Hoe groeit hun sociale competentie? Welke voorwaarden zijn noodzakelijk, opdat zij een gezond gevoel van eigenwaarde kunnen ontwikkelen en hun vermogen om contact te maken, kan groeien?

Als dit soort vragen u bezighouden dan zult u in het pedagogische werk van de Hongaarse kinderarts Emmi Pikler verhelderende en actuele antwoorden vinden. Nadat zij 10 jaar lang families met jonge kinderen had begeleid stichtte zij in 1946 in Budapest het Lóczy Tehuis voor Zuigelingen, later bekend als het Pikler Instituut. Haar nauwkeurig observatievermogen en langdurig en intensief onderzoek hebben de weg vrij gemaakt voor een bewustzijnsverandering binnen het pedagogische werk met baby's. De door Pikler ontwikkelde visie verschilt in veel opzichten fundamenteel van de gebruikelijke manier van kijken naar kinderen en helpt ons, om kinderen met een frisse blik te zien. Het potentieel van een kind kan zich ontvouwen en hij/zij kan een gezond lichaamsgevoel ontwikkelen en zichzelf als competent ervaren, hoe jong het ook is. Dit heeft een positieve invloed op hun verdere ontwikkeling.

Als antwoord op de groeiende vraag van zowel ouders als professionals naar ons educatief aanbod hebben wij een concept ontwikkeld voor een trainingsprogramma, de Pikler-Opleiding.

De ervaring leert ons, dat het een enorme uitdaging is om kinderen en ouders te begeleiden , met name wanneer wij hun ontwikkelingsbehoeften en individuele beleving serieus willen nemen. Naast de theoretische verdieping is het daarom essentieel dat de betrokkene volwassenen worden ondersteund in hun eigen ontplooings mogelijkheden.

De Pikler-Opleiding wekt en verdiept het begrip voor de ontwikkelings-processen van baby's en peuters en begeleidt het persoonlijke rijpingsproces van de volwassene.

Met deze heldere conceptuele opzet, zal de Pikler-Opleiding een bijdrage leveren om de kwaliteit van de Pikler-Pedagogiek te continueren en te waarborgen.

Wij kijken uit naar uw interesse en betrokkenheid

Verder naar Curriculum in pdf ...